construction

การก่อสร้าง

บริษัท รับ สร้างสิ่งก่อสร้าง ช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการด้านคุณภาพด้านสุขภาพและความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างของตนได้ตั้งแต่การออกแบบจนเสร็จสิ้นโครงการดังกล่าวประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกทุกประเภทตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานทางแพ่ง 

เราสามารถให้การสนับสนุนในการจัดการโครงการและประเมินความสอดคล้องกับข้อกำหนดทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการออกแบบและการก่อสร้าง นอกจากนี้เรายังให้การสนับสนุนด้านเทคนิคในขั้นตอนการออกแบบการทดสอบดินและวัสดุก่อสร้างในบริเวณโรงงานหรือในห้องปฏิบัติการของเราและการวิเคราะห์โครงสร้างทางวิศวกรรมเมื่อจำเป็น

Chinese (Simplified)EnglishSwedish